top of page

דיקור יבש

שיטה זו בנויה לפי האנטומיה המערבית ושונה מהדיקור הסיני. בטכניקת הדיקור היבש מחדירים מחט סטרילית לרקמת השריר במטרה להגיע לנקודת הטריגר( נקודת ״קשר״ בשריר או ברקמת החיבור).

האזורים בהם אנו מדקרים יכולים להיות מכווצים או כאלה הגורמים ללחץ על העצבים. החדרת המחט לנקודת הטריגר מחוללת שינוי ביומכני התורם להורדת הכאב המקומי והמוקרן.

טיפול באמצעות דיקור יבש מתאים לכאבים שמקורם ברקע שרירי, מפרקי או עצבי , והוא יכול להפחית באופן משמעותי את הכיווץ והכאב ולשפר טווחי תנועה.

bottom of page